مرکز مجاز تعمیرات لوازم خانگی

مرکز مجاز تعمیرات لوازم خانگی در امر تعمير و نگهداري لوازم خانگي،سطح برتري از حمايت و مراقبت را به مشتريان خود ارايه ميکند. ما در بخش تعمير و نگهداري لوازم خانگي و آشپزخانه و همينطور دستگاه هاي حرارتي و برودتي خدمات سريع و موثري را انجام ميدهيم.